Darowizny od osób fizycznych

Przekaz darowiznę na rzecz Stowarzyszenia FutboloManiacy na numer rachunku:

74 1940 1076 3011 3509 0000 0000

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny m.in:

  • Przekazując darowiznę na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),   organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

Osoba fizyczna od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku przekazania darowizny pieniężnej na cele statutowe Stowarzyszenia FutboloManiacy muszą one być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 87 bytes) in /domains/futbolomaniacy.org/public_html/wp-includes/cache.php on line 621