O nas

Stowarzyszenie FutboloManiacy (dawniej Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów Piłkarskich) powstało 10 marca 2006 r. i jest organizacją non-profit. Od 23 listopada 2010 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasze działania są ukierunkowane na wspieranie dzieci i młodzieży będącej w Trudnej Sytuacji Życiowej w rozwijaniu ich umiejętności gry w piłkę nożną oraz kształcenie postawy fair play na boisku i w życiu, jak również wytrwałości w dążeniu do osiągania życiowych celów nie konicznie związanych ze sportem.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a przede wszystkim nauki gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży z domów dziecka, ośrodków opiekuńczo wychowawczych o niskim statucie materialnym, czyli tych będących w Trudnej Sytuacji Życiowej, które chce grać w piłkę ale brak wsparcia rodziców czy też brak środków finansowych im to uniemożliwia. W miarę naszych możliwości pomagamy młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji tj. gry w piłkę nożną.

Poprzez nasze liczne akcje dążymy do stworzenia dzieciom/młodzieży możliwości rozwijania talentu piłkarskiego. Dzięki środkom finansowym pozyskanym od darczyńców nasi podopieczni mają możliwość:

  • uczestniczenia w profesjonalnych treningach piłki nożnej,
  • wyjazdów na obozy piłkarskie,
  • zakup sprzętu piłkarskiego: piłki, stroju piłkarskiego, dresów, butów i torby piłkarskie itp.

Mamy nadzieję, że to właśnie sport będzie dla naszych podopiecznych przygodą i lekcją życia, a także dla wielu może być szansą na życiowy sukces.

Zachęcamy WSZYTKICH zainteresowanych do wsparcia naszej idei, czyli propagowaniem sportu, aktywnego stylu życia, upowszechniania idei fair play wśród dzieci i młodzieży będącej w Trudnej Sytuacji Życiowej oraz rozwojem młodych talentów uprawiających sport, a szczególnie piłkę nożną!!!